Menu
Loading…

Pozvani predavači

1

Dr.sc. Isabelle Albert psihologinja je i znanstvenica s Instituta za cjeloživotni razvoj, obitelj i kulturu, na Odjelu za bihevioralne i kognitivne znanosti Sveučilišta u Luksemburgu. Njezini glavni znanstveni interesi su područja međukulturalne psihologije, psihologije cjeloživotnog razvoja i obiteljske psihologije. Članica je konzorcija ključnog istraživačkog područja Migracije i inkluzivna društva i zamjenica ravnatelja magistarskog studija gerontologije na Sveučilištu u Luksemburgu. Dala je veliki doprinos područjima transgeneracijskih obiteljskih odnosa i prijenosa vrijednosti, kulturne raznolikosti, identiteta i pripadnosti u kontekstu migracija i starenja. Nositeljica je certifikata za sistemsku obiteljsku terapiju i savjetovanje. Bila je suurednica nekoliko knjiga, od kojih su najnovije Trans-generational Family Relations, Investigating Ambivalences i Familes and Family Values ​​in Society and Culture (Charlotte, NC: Information Age Publishing 2018. i 2021.), kao i urednica nekoliko tematskih brojeva časopisa kao što su primjerice posebni brojevi časopisa GeroPsych: The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry ("Pandemija korone i njezine implikacije na mentalno zdravlje i mentalnu zdravstvenu skrb starijih odraslih" i "Starenje i kultura", 2022) kao i posebnog broja časopisa European Psychologist ("Psihologija i starenje: europske perspektive", 2020) . Bila je voditeljica projekta “Međugeneracijski odnosi u svjetlu migracije i starenja, kao i članica COST projekta “Međugeneracijska obiteljska solidarnost u Europi”. Njezini nedavni znanstveni rad uključuje projekt o aktivnom starenju Luksemburžana i ne-Luksemburžana kojeg financira luksemburško Ministarstvo obitelji i integracija, projekt „Korelati otpornosti u kontekstu socijalne izolacije u starijih osoba ” te projekt „Integracija mladih migranata“. Vrlo je aktivna u području izdavaštva: zamjenica je urednika časopisa GeroPsych - The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry kao i časopisa Trends in Psychology, suurednica edicije Human Development Series u izdavačkoj kući Information Age Publishing , te članica uredničkih odbora časopisa Culture & Psychology i časopisa Journal of Intergenerational Relationships. Bila je voditeljicom Odbora za gerontopsihologiju Europske federacije psiholoških asocijacija (EFPA), a nedavno je postala predsjednica Europskog društva za obiteljske odnose (ESFR).

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Naslov plenarnog predavanja:  Resilience and well-being of older people in times of crisis and beyond

 

2

Dr. sc. Renata Franc, znanstvena je savjetnica u trajnom zvanju u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar na kojem je zaposlena od 1992. godine. Doktorirala je 2001. a magistrirala 1996. godine oboje na Filozofskom fakultetu u Zagrebu iz područja socijalne psihologije. Njeni istraživački interesi uključuju mlade, društvene i političke stavove, vrijednosti, međugrupne odnose, političku participaciju i građansko sudjelovanje te psihološku dobrobit. Ukupno je sudjelovala u preko 30 znanstvenih i stručnih nacionalnih i međunarodnih projekata, pri čemu je posljednjih deset godina (bila) voditeljica dionica ili suradnica na sedam velikih međunarodnih interdisciplinarnih projekata koji se bave mladima. Dr.sc. Renata Franc od 2011. godine kontinuirano radi na projektima Europske Unije usmjerenima na sudjelovanje mladih u društvu, njihove društvene i političke stavove, identitete, vrijednosti te međugrupne i međukulturalne orijentacije. Neki od njezinih projekata bili su Memory, youth and political participation (EU FP7, 2011 – 2015, suradnica), Promoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for 'conflicted' young people across Europe (EU Obzor2020, 2016 – 2019, suradnica); Dialogue about Radicalisation and Equality (EU Obzor2020, 2017-2021, su-voditeljica dionice projekta), Cultural Heritage and Identities of Europe's Future (EU Obzor2020, 2018-2021, su-voditeljica dionice projekta).

Dr. sc. Franc od 2014. godine kontinuirano radi na projektima Europske unije usmjerene na dobrobit djece i mladih te na uspostavi europskog anketnog longitudinalnog istraživanja dobrobiti djece i mladih pod nazivom Growing up in digital Europe: Measuring youth well-being (EU FP7, 2014- 2016, voditeljica dionice projekta), European Cohort Development Project (EU Obzor2020, 2018 – 2019, voditeljica nacionalnog tima), te COORDINATE - Enhancing child wellbeing policy across Europe by strengthening the evidence base (EU Obzor2020, 2021-2025, suradnica).

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Naslov plenarnog predavanja: Mladi i društvo: potencijali i rizici
 
3

Dr.sc. Boris Jokić rođen je u Zagrebu. Diplomirao je psihologiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a magistrirao je i doktorirao na Sveučilištu u Cambridgeu, Velika Britanija. Ravnatelj je Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu te voditelj brojnih znanstvenih projekata od kojih su posljednja dva o obrazovnim aspiracijama učenika u longitudinalnoj perspektivi te učinaka pandemije bolesti COVID-19 na sustav odgoja i obrazovanja financirana od strane Hrvatske zaklade za znanost. Autor je i urednik većeg broja knjiga te znanstvenih radova iz područja psihologije obrazovanja i obrazovnih znanosti. Bio je članom Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje. Jedan je od autora Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske te je bio voditelj Cjelovite kurikularne reforme u razdoblju od 2014. do 2016. godine.

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Naslov plenarnog predavanja: Povratak u budućnost - odrastanje i život djece i mladih u (post)pandemijskom vremenu
 
3

Dr.sc. Gordana Keresteš je redovita profesorica razvojne psihologije, u trajnom zvanju, na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je kolegija Psihologija djetinjstva i adolescencije na preddiplomskom studiju psihologije, kolegija Psihologija roditeljstva na diplomskom studiju psihologije i kolegija Longitudinalni nacrti i analize podataka na doktorskom studiju psihologije. Istražuje odnose između roditelja i djece, kontekstualne čimbenike razvoja i razvoj vještina čitanja i pisanja. Objavila je više od sedamdeset znanstvenih i stručnih radova iz područja razvojne psihologije. Predstojnica je Katedre za razvojnu psihologiju, predsjednica Upravnog vijeća Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba i zamjenica predsjednice Nacionalnog etičkog povjerenstva za istraživanja s djecom. Članica je Vijeća za djecu Republike Hrvatske, Upravnog odbora Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu, Stručnog vijeća Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, Savjeta znanstvenog časopisa Klinička psihologija te više strukovnih udruga (Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske psihološke komore, European Society for Developmental Psychology, European Literacy Network, European Network for Social and Emotional Competence, European Family Support Network i International Society on Early Intervention). Kao članica istraživačke skupine COVID-ovih 13, 2021. godine dobila je Psihologijsku nagradu Ramiro Bujas za osobito vrijedan doprinos društvenoj afirmaciji psihologije, koju dodjeljuje Hrvatsko psihološko društvo.

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Naslov plenarnog predavanja: (Ne)otpornost djece i mladih u vrijeme krize

 

3

Dr.sc. Todd Lubart redoviti je profesor psihologije na Université Paris Descartes. Doktorirao je na Sveučilištu Yale (SAD), a poslije doktorata radio je na Sveučilištu u Parizu V, te je bio član Instituta Universitaire de France. Profesor Lubart bio je osam godina direktor istraživačkog Laboratorija primijenjene psihologije na  Université de Paris kao i voditelj i koordinator brojnih značajnih projekata. Vodio je četiri istraživačka projekta koje je financirala Nacionalna istraživačka agencija Francuske (Study of the creative process in five domains, Study of the environmental impact in virtual multiuser worlds on creative work, Study of the evaluation of creativity with divergent thinking tests, Participatory innovation in response to the COVID-19 crisis), kao i desetak drugih projekata i industrijskih ugovora (primjerice za OECD - Creativity assessment for an 11-country international study on the development of creativity, za Francusko ministarstvo obrazovanja - Development of measures for creativity and collaboration in French children and adolescents), a bavio se i razvojem testova i upitnika, te istraživanjem tema iz područja ekonomske psihologije. Područja njegova istraživanja uključuju razvoj kreativnosti, razvoj instrumenata za procjenu kreativnosti  kao i ekološku podršku kreativnosti. Profesor Lubart objavio je preko 200 publikacija, kako znanstvenih članaka tako i poglavlja u knjigama i knjiga, a autor je i nekoliko psiholoških testova od kojih se ističe baterija testova za mjerenje potencijalne kreativnosti djece i adolescenata (Evaluation of Creative Potential (EPoC) Battery). Todd Lubart član je uredništva nekoliko časopisa koji se bave ​​kreativnošću i inovacijama, a dobitnik je i nagrade Berlyne Award koju dodjeljuje Američko društvo psihologa (APA). Todd Lubart predsjednik je Međunarodnog društva za proučavanje kreativnosti i inovacija (International Society for the Study of Creativity and Innovation).

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Naslov plenarnog predavanja: Identifying and unlocking creative potentials and it's implication for education

 

 

na vrh članka
Organizator - Hrvatsko psihološko društvo
Koncept & izrada Kom@ Dig[IT]alna agencija 2021 © Hrvatsko psihološko društvo. Sva prava pridržana.
logo